Internationale koop- verkoop onderworpen aan het Verdrag van 11.04.1980 van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, kortweg het” Weens Koopverdrag” of “CISG” genoemd.

By | October 17th, 2012|Wetteksten, besluiten,...|

Bij internationale koop – verkoop van roerende goederen zijn, tenzij uitdrukkelijke door partijen contractueel uitgesloten, de bepalingen van het bovengeciteerde [...]