Op 01.07.2013 werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van -onder andere- de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Ingebrekestelling voortaan ook verjaringsstuitend
Een schuldeiser die betaald wil worden, moet zijn schuldenaar in gebreke stellen of schriftelijk aanmanen om zijn verplichting na te komen. Zowel de schuldeiser zelf als zijn advocaat kunnen dat doen. De gepubliceerde wet voert een nieuwigheid in: als de ingebrekestelling door de advocaat gebeurt en aan bepaalde vereisten voldoet, heeft die brief een verjaringsstuitende werking.

Ook de gerechtsdeurwaarder die door de schuldeiser werd aangesteld, kan een verjaringsstuitende ingebrekestelling verzenden. Wanneer het gaat om een procedure voor de arbeidsrechtbank en een werknemer zich laat vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie (in plaats van door een advocaat), kan die laatste de schuldenaar ook in gebreke stellen. Die ingebrekestelling heeft eveneens verjaringsstuitende werking.

Sommige schuldenaars wachten opzettelijk te lang met betalen, zodat de zaak kan verjaren. Om dat te voorkomen, is een schuldeiser bijna verplicht om te dagvaarden, omdat een dagvaarding de verjaring onderbreekt. De nieuwe wet zorgt ervoor dat ook de ingebrekestelling de verjaring stuit, voor maximaal één jaar (zonder de lopende termijn te kunnen inkorten): de “chronometer” wordt tijdelijk op stop gezet vanaf het moment dat de advocaat, de deurwaarder of de afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie een ingebrekestellingsbrief stuurt naar de schuldenaar. Zo voorkomt men dat die zijn verplichtingen kan ontlopen door de tijd te rekken.

Voordeel voor de rechtzoekende én advocaat
Een ingebrekestellingsbrief kost minder dan een dagvaarding. Als een zaak via enkele brieven en telefoongesprekken kan worden afgehandeld in plaats van een procedure voor de rechtbank, is dit zeker voordelig voor de rechtzoekende. Advocaten kunnen vanaf nu nog meer diensten op maat van hun cliënt aanbieden.

Staatsblad pagina 1

Staatsblad pagina 2

Modelbrief