Op 01.09.2013 trad in België de nieuwe arbitragewet in werking. De nieuwe wet is gebaseerd op de modelwet inzake internationaal handelsarbitrage van UNCITRAL (Commissie van de Verenigde Naties voor het Internationaal Handelsrecht).
Inmiddels hebben 67 landen in de wereld hun arbitragewet geheel of gedeeltelijk gebaseerd op dat model. Het gerechtelijk wetboek volgt in deel VI de structuur van de UNCITRAL-modelwet. 
Met deze aanpassingen krijgt België een nieuwe arbitragewet die tot de meest vooruitstrevende in de wereld behoort en die de aantrekkingskracht van België voor internationale arbitrages aanzienlijk zal verhogen. De nieuwe arbitragewet is van toepassing op arbitrages die aanvangen na de datum van  inwerkingtreding van de wet.