Bij Wet van 26.03.2014 die op 01.07.2014 in werking wordt gesteld, werd onder meer bepaald dat de rechtbank van koophandel nu bevoegd is om geschillen tussen ondernemingen te regelen, wat verder wordt gedefinieerd als:

 

Belangrijkste wijziging voor de rechtbanken van koophandel is dat ze voortaan bevoegd worden om geschillen tussen ondernemingen te regelen, wat verder wordt gedefinieerd als “tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen“. Consequent daarmee zijn de vroegere termen “kooplieden“, “daden van koophandel“, “handelsvennootschap” overal geschrapt of vervangen. Daarnaast wordt door art. 9 de summiere rechtspleging om betaling te bevelen (art. 1338 Ger.W.) uitgebreid tot de vorderingen die behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.

Lees hier de publicatie in het Belgische Staatsblad