Vereenvoudiging conservatoir bankbeslag over de Europese grenzen heen

By | March 7th, 2017|Wetteksten, besluiten,...|

Onderwerp Verordening (EU) Nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een [...]