Openbare aanbesteding.

Bij Arrest van de Raad van State van 27.12.2016 werd een gunningsbeslissing  van de overheid vernietigd.

In haar beslissing stelde de Raad van State duidelijk, dat de overheid aan  haar zorgvuldigheidsverplichting tekort is gekomen door de prijzen die door  de mededinger van de verzoeker werden ingediend, niet op hun mogelijke  abnormaliteit te onderzoeken.

Er was inderdaad een aanzienlijk verschil tussen de prijs van het bedrijf  dat de opdracht gegund kreeg tegenover deze van de andere bieders.

In de gegeven omstandigheden diende de prijs door de overheid tijdens de  gunningprocedure aan een egelmatigheidonderzoek te worden onderworpen.

Letterlijk stelt de Raad van State:
“Van een zorgvuldig handelende overheid dient te worden verwacht dat zij  dergelijk groot prijsverschil – waarover minstens een schijn van  abnormaliteit hangt en dienvolgens een vermoeden van onregelmatigheid van de  offerte – niet onopgemerkt en onbesproken laat en zorgvuldig onderzoekt.

De weinige toelichtingen tijdens de onderhandelingen waarnaar de verwerende  partij had gevraagd en verwijst en waarvan wel een spoor zou kunnen worden teruggevonden in het dossier volstaan niet om die twijfels te doen wegnemen  en te mogen besluiten dat “verder onderzoek op dit punt” niet nodig was. ”

De Raad van State besliste dus tot vernietiging van de gunningsbeslissing.

 

Klik hier om de PDF te lezen