In het kader van een rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst heeft de verzekerde het absolute het recht vrij zijn advocaat te kiezen in om het even welke procedure, zij het een gerechtelijke administratieve arbitrage procedure of bemiddeling, dan wel elke andere vorm van geschillenbeslechting.
(Wet 09.04.2017)

Klik hier om de PDF te lezen