en van de opvallendste nieuwigheden is het zogenaamde vierkant groen op bepaalde kruispunten.

Deze nieuwe wet gaat in op 31.05.2019.

De belangrijkste nieuwigheid is dus het vierkant groen principe voor fietsers en voetgangers.

Kruispunten die met dit systeem werken, worden uitgerust met verkeerslichten die pijltjes laten zien rond het silhouet van fietsers of voetgangers.

Doel is om contact te vermijden tussen de zwakke weggebruikers en auto’s en vrachtwagens.

Ook voor eigenaars van bepaalde bakfietsen, zijn er nieuwigheden.

Zo worden drie- en vierwielers die minder breed zijn dan één meter, gelijkgesteld met fietsen.

Dit houdt in dat zij tegen de rijrichting mogen rijden in éénrichtingsstraten.

Bakfietsen met een maximale breedte van één meter worden vanaf 31.05.2019 ook toegelaten in zones voor plaatselijk verkeer en in voetgangerszones.

De nieuwe wet bepaalt dat fietsers jonger dan 10 jaar voortaan onder alle omstandigheden op het voetpad mogen rijden.

Verder wordt de maximumsnelheid van elektrische steps, elektrische rolstoelen en hoverboards, verhoogd van 18 km/uur tot 25 km/uur.

De afstand waarbinnen een voetganger verplicht gebruik moet maken van een zebrapad, wordt dan weer teruggebracht van 30 naar 20 meter.

Ook de afstand buiten de bebouwde kom tussen bestuurders van voertuigen en zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers, worden aangepast.

Momenteel moet slechts een meter afstand worden gehouden, dit wordt nu anderhalve meter.