BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN VAN DE OVERHEID

De overheid heeft vandaag bekend gemaakt dat zij bijkomende steunmaatregelen voorziet voor ondernemingen die hinder ondervinden door de verspreiding van het COVID-19-virus :

* Uitstel indienen aangiftes Venn.B (Vennootschapsbelasting), RPB (Rechtspersonenbelasting), BNI-ven (Belasting Niet-Inwoners Vennootschappen)
* Uitstel indienen periodieke BTW- en intracommunautaire aangiftes en de jaarlijkse klantenlisting
* Uitstel tot betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing
* Uitstel tot betaling van de personen- en vennootschapsbelasting
* Uitstel tot betaling van schulden inzake de personen- en vennootschapsbelasting, vrijstelling nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling (= op aanvraag !)

U kan deze nieuwe bijkomende maatregelen – alsook de eerder bekendgemaakte maatregelen – raadplegen via: https://www.itaa.be/wp-content/uploads/2020/03/20200317-NL-ITAA-BROCHURE-CORONA-1.pdf

Bron: https://www.tenhove.be