De regering nam op 24/04/2020 een beslissing om in het kader van de SARS-CoV-2-pandemie ondernemingen te beschermen tegen hun schuldeisers.

Deze beslissing omvat:
• een verbod om bij ondernemingen beslag te leggen
• een verbod om ondernemingen te dagvaarden in faillissement of gerechtelijke
ontbinding
• een uitstel van de betalingen in het kader van een reorganisatieplan (WCO/GRP)
• een verbod om lopende overeenkomsten (m.u.v. arbeidsovereenkomsten) eenzijdig
of gerechtelijk te ontbinden wegens wanbetaling
• een tijdelijke schorsing van de verplichting van ondernemers of bestuurders van
vennootschappen om een aangifte van faillissement te doen

Enkel onroerende beslagen en beslagen op zee- en binnenschepen (zowel bewarend als
uitvoerend) kunnen nog gelegd worden.

Een uitzondering op deze maatregel kan gevorderd worden d.m.v. een dagvaarding in kort
geding voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

Deze maatregelen gelden (voorlopig?) tot 17 mei 2020.

De volledige tekst van het K.B. inclusief de motivering en de opmerkingen van de Raad van State vindt u hier