Beste klant,


Sinds 12 januari 2021 gelden een aantal nieuwe maatregelen voor werkgevers die buitenlandse werknemers of zelfstandigen tewerkstellen en voor deze tewerkgestelde personen zelf. Deze maatreg gelden in principe tot 1 maart 2021.

Verplicht bijhouden van een register
Wanneer u als werkgever of opdrachtgever een beroep doet op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen, dan bent u verplicht om in een register specifieke gegevens bij te houden over deze tewerkgestelde buitenlandse werknemers of zelfstandigen. In het kader van de contactopsporing moe· dat register volgende gegevens warden bijgehouden per tewerkgestelde persoon:
• verblijfplaats
• telefoonnummer
• personen waarmee de werknemer of zelfstandige in het kader van het werk in Belgie heeft samengewerkt

Deze verplichting bestond reeds !anger voor werkgevers uit de bouw-, schoonmaak-, landbouw-, tu inc en vleessector, maar wordt nu dus uitgebreid naar alle werkgevers, ongeacht de sector.
U vindt een model van register als bijlage aan deze mailing.

Nagaan of de werknemer of zelfstandige het PLF heeft ingevuld
Als werkgever of opdrachtgever bent u verplicht om erop toe te zien dat uw werknemer of de zelfstanc het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) heeft ingevuld. Het formulier moet ingevuld zijn v66r de aan van het werk in Belgie! Ook deze verplichting geldt nu voor alle werkgevers, ongeacht de sector.

Negatieve covid-test kunnen voorleggen

De werknemer of zelfstandige moet het bewijs van een negatieve covid-test kunnen voorleggen, onge de sector waarin hij tewerkgesteld wordt. De test mag niet !anger dan 72u voor de aanvang van de werkzaamheden in Belgie zijn afgenomen. Het negatieve testresultaat kan gecontroleerd warden door arbeidsarts of de inspectiediensten.


Uitzondering
Bovenstaande verplichtingen gelden niet voor grensarbeiders of wanneer het verblijf van de werknem1 zelfstandige in Belgie niet !anger dan 48u duurt.

bron: SODIWE