Het Landgericht Mühlhausen (Duitsland) stelde in haar vonnis van 12.08.2020 dat opnamen met dashcam niet als bewijsmiddel kunnen aangevoerd worden.

Een dashcam opname, zonder toestemming van de tegenpartij, wordt diens privacy geschonden.

Trouwens momentopnamen geven niet het volledige verhaal weer.

Om een ongevalssituatie te beoordelen moet men trouwens kunnen beschikken over een permanente dashcam opname van het volledige gebeuren, voor en na de feiten.

Een opname kan een verkeerde impressie van de situatie geven.