Vanaf 01.02.2022 wordt een beding in een overeenkomst dat voorziet in een
betalingstermijn langer dan zestig dagen voor niet geschreven gehouden.

De procedure voor aanvaarding of controle ter verificatie van de goederen of
diensten kan dus niet langer worden gebruikt om de betalingstermijn te
rekken en maakt er voortaan integraal deel van uit;

De schuldeiser moet uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of
prestatie van de diensten beschikken over alle informatie die nodig is om de
factuur te kunnen uitreiken.