Advocatenkantoor Peter De Cock probeert zo transparant mogelijk te werken. Daarom communiceren we zo open mogelijk over alle kosten die een juridische zaak met zich meebrengt. De kosten bestaan voornamelijk uit 3 zaken:

  • Het ereloon van de advocaat
  • De werkingskosten van het kantoor (briefwisseling, verplaatsingen, …)
  • De gerechtskosten (procedure, experts, …)

Er zijn verschillende manieren waarop het ereloon kan berekend worden:

Bij een zaak volgens uurtarief wordt, voor de aanvang van de zaak, een vast tarief per uur afgesproken. Het tarief is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Waarde van de zaak
  • Complexiteit

De uren worden opgedeeld in tijdseenheden van 12 minuten. Het tarief is verschillend per zaak, en begint vanaf 125 euro. Echter, in een beperkt aantal specifieke gevallen kan het afgesproken uurtarief ook minder zijn.

Bij een waardetarief wordt een bepaald percentage afgesproken op basis van de geldelijke waarde van de zaak. Bijvoorbeeld:

  • Schijf van 0 tot 10.000 euro: 15 %
  • Schijf van 10.000 euro tot 100.000 euro: 12 %
  • Schijf boven 100.000 euro: 8 %

Op deze manier weet u perfect op voorhand wat de te verwachten erelonen zijn bij de keuze voor deze manier van werken.

het is ook mogelijk te werken met een succesfee. Hierbij betaalt u een la(a)g(er) uurtarief.
Wanneer de zaak geheel of gedeeltelijk positief uitdraait, betaalt u daarboven aan ons een op voorhand afgesproken percentage berekend op de waarde van de zaak.
Wanneer de zaak niet in uw voordeel wordt uitgesproken, of de tegenpartij blijkt insolvabel, betaalt u de succesfee niet.

Voor bepaalde zaken kan een vast forfaitair bedrag afgesproken worden. Heeft u als ondernemer of vennootschap op regelmatige basis dezelfde zaken (zoals incassodossiers zonder betwisting), dan kunnen hier vooraf aangepaste prijzen voor besproken worden.

We bekijken per zaak met u wat de beste formule is.

We kunnen nooit op voorhand exact zeggen wat een zaak gaat kosten, en hoe groot de slaagkansen zijn. We kunnen wel, op basis van onze ervaring, een reële inschatting geven. Ook kunnen we in bepaalde gevallen op voorhand een solvabiliteitsonderzoek van de tegenpartij doen.

Wij houden gedetailleerde prestatiebladen bij, en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de kosten. Bij iedere ontwikkeling in de zaak overleggen we met u de mogelijkheden en risico’s.

In een groot deel van de zaken die we behandelen is het zo dat onze klanten de kosten niet, of slechts gedeeltelijk moeten dragen. Dit kan dankzij de rechtsbijstandsverzekering en/of de rechtsplegingsvergoeding.

Rechtsbijstandsverzekering
Rechtsplegingsvergoeding

In een inleidend gesprek op ons kantoor kunnen we alle mogelijkheden met u bespreken en een inschatting maken van de kansen en risico’s. Een inleidend gesprek kost 100 euro. Deze kost dient contant betaald te worden.

De kosten van een inleidend gesprek worden in mindering gebracht wanneer het dossier wordt geopend.

Neem contact op

Sinds 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW. Genoemde bedragen zijn steeds exclusief 21% BTW. Meer informatie is te vinden in deze circulaire.