1201, 2019

Waarom juridisch nieuws uw professionele reputatie voedt

januari 12th, 2019|0 Comments

Stel, u lanceerde met trots een professionele website voor uw kantoor, proficiat! Uiteraard krijgt u van cliënten en naasten deugddoende complimenten over uw eerste digitale wapenfeit. U leeft als het ware op een roze wolk maar …. Een bijkomend aandachtspunt […]

1107, 2018

OP REIS MET ZOGENAAMDE “GEVAARLIJKE” HONDEN

juli 11th, 2018|0 Comments

Sommige rashonden en “gemengde rashonden” worden bestempeld als zogenaamde “gevaarlijke” honden.

Alhoewel dit volledig ten onrechte is en men eerder zijn aandacht zou moeten richten tot de hondenbaasjes, zijn er in bepaalde landen voor bepaalde hondenrassen, als “gevaarlijk” gekwalificeerd, regels voor […]

2401, 2018

Rijden onder invloed in Duitsland

januari 24th, 2018|0 Comments

Als houder van een Belgisch rijbewijs rijdt u met uw wagen in Duitsland. Bij een wegcontrole wordt u tegengehouden en er blijkt dat u onder invloed van alcohol of drugs aan het rijden bent. Uw rijbewijs wordt minstens voorlopig ingetrokken, […]

512, 2017

Cash betalingen

december 5th, 2017|0 Comments

Sinds 16.10.2017 gelden voor cashbetalingen een aantal nieuwe regels. Onder de oude regeling mocht een handelaar maximum 10% van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 €.(bij transacties lager dan 3.000 € inclusief BTW mocht […]

112, 2017

De BOB-eindejaarscampagne is begonnen: dit moet u weten

december 1st, 2017|0 Comments

De BOB-eindejaarscampagne is gisteravond gestart. En het zal meteen te zien zijn. Verschillende politiezones in ons land kondigen voor vanavond en dit weekend als strenge controles aan. In Oost-Vlaanderen houden ze zaterdagavond een Verkeersveilige Nacht. Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones […]

205, 2017

In het kader van een rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst

mei 2nd, 2017|0 Comments

In het kader van een rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst heeft de verzekerde het absolute het recht vrij zijn advocaat te kiezen in om het even welke procedure, zij het een gerechtelijke administratieve arbitrage procedure of bemiddeling, dan wel elke andere vorm van geschillenbeslechting.
(Wet […]

2304, 2017

De Raad van State besliste dus tot vernietiging van de gunningsbeslissing

april 23rd, 2017|0 Comments

Openbare aanbesteding.

Bij Arrest van de Raad van State van 27.12.2016 werd een gunningsbeslissing  van de overheid vernietigd.

In haar beslissing stelde de Raad van State duidelijk, dat de overheid aan  haar zorgvuldigheidsverplichting tekort is gekomen door de prijzen die door  de […]

703, 2017

Vereenvoudiging conservatoir bankbeslag over de Europese grenzen heen

maart 7th, 2017|0 Comments

Onderwerp
Verordening (EU) Nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te […]