207, 2019

Proces-verbaal door verbalisant die zelf deelnam aan het verkeer, geldt enkel ten titel van inlichting en kan worden berecht met alle middelen naar recht.

July 2nd, 2019|0 Comments

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Tulkens Piet, advocaat te Antwerpen
loco Meester De Cock Peter, advocaat te Brasschaat.

Beklaagd als hebbende te Antwerpen op 23 februari 2017

A) als weggebruiker of bestuurder van een […]

2805, 2019

De Nieuwe Wegcode – Wet van 13.04.2019 – Alle fietsers tegelijk groen

May 28th, 2019|0 Comments

en van de opvallendste nieuwigheden is het zogenaamde vierkant groen op bepaalde kruispunten.

Deze nieuwe wet gaat in op 31.05.2019.

De belangrijkste nieuwigheid is dus het vierkant groen principe voor fietsers en voetgangers.

Kruispunten die met dit systeem werken, worden uitgerust met verkeerslichten […]

1201, 2019

Waarom juridisch nieuws uw professionele reputatie voedt

January 12th, 2019|0 Comments

Stel, u lanceerde met trots een professionele website voor uw kantoor, proficiat! Uiteraard krijgt u van cliënten en naasten deugddoende complimenten over uw eerste digitale wapenfeit. U leeft als het ware op een roze wolk maar …. Een bijkomend aandachtspunt […]

1107, 2018

OP REIS MET ZOGENAAMDE “GEVAARLIJKE” HONDEN

July 11th, 2018|0 Comments

Sommige rashonden en “gemengde rashonden” worden bestempeld als zogenaamde “gevaarlijke” honden.

Alhoewel dit volledig ten onrechte is en men eerder zijn aandacht zou moeten richten tot de hondenbaasjes, zijn er in bepaalde landen voor bepaalde hondenrassen, als “gevaarlijk” gekwalificeerd, regels voor […]

2401, 2018

Rijden onder invloed in Duitsland

January 24th, 2018|0 Comments

Als houder van een Belgisch rijbewijs rijdt u met uw wagen in Duitsland. Bij een wegcontrole wordt u tegengehouden en er blijkt dat u onder invloed van alcohol of drugs aan het rijden bent. Uw rijbewijs wordt minstens voorlopig ingetrokken, […]

512, 2017

Cash betalingen

December 5th, 2017|0 Comments

Sinds 16.10.2017 gelden voor cashbetalingen een aantal nieuwe regels. Onder de oude regeling mocht een handelaar maximum 10% van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 €.(bij transacties lager dan 3.000 € inclusief BTW mocht […]

112, 2017

De BOB-eindejaarscampagne is begonnen: dit moet u weten

December 1st, 2017|0 Comments

De BOB-eindejaarscampagne is gisteravond gestart. En het zal meteen te zien zijn. Verschillende politiezones in ons land kondigen voor vanavond en dit weekend als strenge controles aan. In Oost-Vlaanderen houden ze zaterdagavond een Verkeersveilige Nacht. Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones […]

205, 2017

In het kader van een rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst

May 2nd, 2017|0 Comments

In het kader van een rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst heeft de verzekerde het absolute het recht vrij zijn advocaat te kiezen in om het even welke procedure, zij het een gerechtelijke administratieve arbitrage procedure of bemiddeling, dan wel elke andere vorm van geschillenbeslechting.
(Wet […]