VAKGEBIEDEN

Advocatenkantoor Peter De Cock is actief in vele vakgebieden. Zowel particulieren als bedrijven worden bijgestaan bij de oplossing van allerhande juridische problemen. Daarnaast kan Advocatenkantoor Peter De Cock u ook helpen juridische problemen te vermijden, door bijvoorbeeld te assisteren bij het opstellen van contracten, algemene voorwaarden, etc.

Ons geografisch werkgebied is niet beperkt tot België, maar strekt zich uit tot Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Portugal, Polen, Zweden en de USA.
Advocaat Peter De Cock is gemachtigd om op te treden voor de rechtbanken van België en Duitsland.

Efficiëntie, bereikbaarheid, duidelijkheid en een persoonlijke aanpak, dat is onze manier van werken!

Meester De Cock is gemachtigd om alleen op te treden in Duitsland, en pleit geregeld op de verschillende rechtbanken in Duitsland. Meester De Cock is de Duitse (juridische) taal machtig, zowel gesproken als geschreven. Dankzij deze 2 troeven kunnen rechtszaken efficiënter en goedkoper verlopen. U hoeft immers geen beroep te doen op een lokale advocaat en een vertaler.

Lees meer over Duits recht

 • Invorderingen van onbetaald gebleven facturen – particulieren en handelaars na, indien gewenst solvabiliteitsonderzoek en voorafgaandelijke aanmaning, vooraleer een procedure op te starten.
 • Handelsvertegenwoordiging, o.m. contract, opzegmodaliteiten, vergoedingen, …
 • Alleenverkoop, opstellen contracten, opzeggingsmodaliteiten
 • Handelshuur

Lees meer over handelsrecht

 • Rij- en rusttijden, zowel bij de vaststellingen ter plekke door de politie als in latere procedure
 • CMR – betwistingen
 • Commissionair – expediteur betwistingen
 • Ongevallen in het Antwerpse havengebied
 • Spoor -, lucht -, binnen- en zeevaart
 • Verkeersovertredingen: verdediging op strafrechtelijk gebied voor bijvoorbeeld dronkenschap of intoxicatie
 • Behandeling burgerlijke belangen, zowel voor de verzekeraar als voor de dader, als voor het slachtoffer
 • Behandelen van stoffelijke – en lichamelijke schade inclusief medische expertise
 • Opstellen schade eisen naar Duits en Belgisch recht

Lees meer over verkeersrecht

 • Zowel algemeen bouwrecht als specifieke onderaanneming, zoals loodgieters, centrale verwarming, …
 • Oplevering werk, expertises: aansprakelijkheid aannemer, architect, onderaannemers
 • Behartigen belangen bouwheer enerzijds, aannemer – architect – ondernemer anderzijds
 • Stedenbouw: verdediging voor gemeente, provincie en Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Onteigeningen: fase voor de procedure als tijdens de procedure
 • Openbare aanbestedingen met de procedure voor de Raad van State
 • Bijstand dader
 • Bijstand slachtoffer + vorderen van schadevergoeding
 • Salduz bijstand 24×7 (Rechtbank Antwerpen/Turnhout)
 • Burenhinder in alle facetten (afpaling, hagen, beplantingen, …)
 • Onder meer aankoop voertuig en problemen met luchtvaartmaatschappijen (gemiste vlucht, verloren bagage)
 • Onrechtmatige daad: schade – en schadeloosstelling in alle aspecten
 • Contracten, woninghuur, …
 • Dierenwelzijn
 • Problemen met fokkerijen (erkenning)
 • Handel in rij- en sportpaarden
 • Contracten filmsector (productie en coproductie), subsidies Vlaamse Overheid (Tax Shelter regeling)
 • Contracten manifestaties
 • Muzikantenrecht
 • Nalatenschappen en erfenissen met internationale aspecten
  (voor echtscheidingen en andere aspecten van het familierecht verwijzen we u graag door naar bevriende kantoren)
 • Uitvoering van Belgische vonnissen in België en buitenland
 • Uitvoering van buitenlandse vonnissen in België
 • Europese executoriale titel
 • Betalingsbevel in het buitenland
 • Uitvoerend beslag
 • Bewarende maatregelen, waaronder bewarend beslag onder derden, beslag op rekeningen, op roerende en onroerende goederen
 • Informatie solvabiliteit tegenpartij
 • Zowel als advocaat van een van de betrokken partijen als arbiter of mediator
 • Geschillen voor en tegen verzekeringsmaatschappijen (verzekeringsdekking, schadevergoeding, tussenkomst in procedure, …)

HEEFT U EEN JURIDISCHE VRAAG? CONTACTEER ONS KANTOOR!

Contacteer ons