Ons kantoor kan u bijstand bieden bij verschillende aangelegenheden. Ingeval van een gebeurlijk geschil, zullen we altijd proberen eerst de zaak minnelijk te regelen, om zo mogelijk de kosten voor alle partijen te beperken.
Wanneer een poging tot minnelijke regeling niet het gewenste resultaat oplevert, dan zal het advocatenkantoor Peter De Cock kordaat optreden via gerechtelijke stappen.
Verder kan ons kantoor uw zaak behartigen via arbitrage en mediation.

Enkele voorbeelden:

U krijgt van uw buitenlandse leverancier een grote levering per vrachtwagen. De dag na ontvangst kijkt u de levering na, en stelt u vast dat er diverse producten beschadigd zijn, of mankeren, ondanks dat ze op de pakbon staan.
Advocatenkantoor Peter De Cock kan u assisteren om adequaat te reageren, om uw rechten te vrijwaren, en om te vermijden dat u voor beschadigde en niet geleverde goederen moet betalen.

U bent handelsvertegenwoordiger. Uw medecontractant betaalt geen commissies meer en geeft ook geen informatie omtrent de realisatie van de door u aangebrachte verkopen. Eigenlijk wil hij van u af.
Meester De Cock kan u bijstaan om uw rechten te verdedigen, en ervoor te zorgen dat de commissies waarop u recht heeft uitbetaald worden.

U leverde een installatie bij een klant. Om al dan niet gegronde reden betaalt de klant de facturen niet. Daarboven wilt de klant dat, ondanks het dispuut over de factuur, het onderhoud aan de installatie door u blijft gebeuren.
Advocatenkantoor De Cock kan u adviseren hoe u hiermee om moet gaan, en eventueel een bemiddeling starten zodat een rechtzaak niet nodig is.

Uw concessiehouder aan wie u de verkoop van uw producten toevertrouwde en met wie u jarenlang een relatie heeft, wil buiten uw medeweten en toestemming, de bedrijfstak waarvan uw producten deel uitmaken, aan een onbekende derde verkopen.
Wat zijn uw rechten? Wat kunt u doen om de verkoop en het imago te waarborgen? Peter De Cock kan u bijstaan!

Park

Neem contact op