Advocatenkantoor Peter De Cock kan u zowel adviseren als verdedigen in alle problemen die verbonden zijn met het wegverkeer, ongeacht of u slachtoffer van een verkeersongeval bent, dan wel u wordt verweten dit te hebben veroorzaakt.

We staan u bij, bij wegverkeersovertredingen, gaande van snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, rij- en rusttijden, …

Ook staan we uw belangen bij wanneer u lichamelijke of materiële schade naar aanleiding van een verkeersongeval lijdt.

Enkele voorbeelden:

U beging een snelheidsovertreding, en u werd gedagvaard voor de politierechtbank, en mogelijks wordt uw rijbewijs ingetrokken.
Advocaat Peter De Cock kan uw rechten verdedigen voor de rechtbank, en bekijken of bepaalde zaken in uw voordeel spreken, en eventueel een verminderde of opschortende straf bepleiten.
U werd bij een verkeerscontrole tegengehouden en er is gebleken dat u geïntoxiceerd achter het stuur zat.
Wat zijn de consequenties qua rijverbod, geldboete, gevangenisstraf, rijexamen, psychische en medische proeven?
U geraakte betrokken in een verkeersongeval met lichamelijke en stoffelijke schade bij beide partijen. De aansprakelijkheid en de oorzaak van het ongeval liggen vooralsnog niet vast. Hoe direct te reageren ter vrijwaring van uw rechten? Peter De Cock kan u adviseren en verdedigen!

Uw vrachtwagen werd bij een politiecontrole tegengehouden en de verbalisanten houden al dan niet terecht voor, dat u een overtreding op de rij- en rusttijden, laadwijze van uw voertuig, technische controle, … hebt begaan.
Er wordt u gezegd dat u slechts kan verder rijden op voorwaarde dat een aanzienlijke geldboete zal worden betaald. Hoe hierop reageren en zo vlug mogelijk uw voertuig gedeblokkeerd krijgen? Peter De Cock kan u hier bijstaan!

Verkeer

Neem contact op