Advocaat Peter De Cock is gerechtigd om op te treden in Duitsland. Na een studie van meerdere jaren aan de Deutsche Rechtsanwaltakademie en een staatsexamen (Prüfungsamt Düsseldorf) werd Meester De Cock in 1995 toegelaten als Rechtsanwalt bij de Duitse rechtbanken. Hij is ingeschreven bij de Rechtsanwaltkammer te Hamburg.

Meester De Cock is gemachtigd om alleen op te treden in Duitsland, en pleit geregeld op de verschillende rechtbanken in Duitsland. Meester De Cock is de Duitse (juridische) taal machtig, zowel gesproken als geschreven. Dankzij deze 2 troeven kunnen rechtszaken efficiënter en goedkoper verlopen. U hoeft immers geen beroep te doen op een lokale advocaat en een vertaler.

Naargelang de zaak kan Meester De Cock adviseren om de tegenpartij in Duitsland te dagvaarden. Een zaak in Duitsland kan enkele voordelen hebben. Zo is de doorlooptijd van een proces in Duitsland korter dan in België. In het geval het proces gewonnen wordt, dient de tegenpartij een groot deel van de kosten (inclusief advocaatkosten) te vergoeden. Door te dagvaarden in Duitsland wordt mogelijk ook een Exequatur procedure vermeden.

Enkele voorbeelden:

Heeft u een onbetaalde Belgische factuur van een Duitse debiteur of een Duitse factuur van een Belgische debiteur? Meester De Cock kan uw rechten verdedigen voor alle Belgische en Duitse rechtbanken. Naargelang de zaak is het efficiënter om in het land van de debiteur te dagvaarden. Dankzij deze aanpak zal het proces sneller en goedkoper verlopen.
Heeft u een ongeval gehad in Duitsland en komen de verzekeringen er niet uit (of is de tegenpartij niet verzekerd)? Meester De Cock is expert is zowel het Belgisch als Duits verkeersrecht.
Heeft u dispuut met betrekking tot de nalatenschap van een Duits familielid? Meester De Cock kan uw rechten verdedigen de bevoegde rechtbanken, en in contact treden met alle betrokken partijen.
U bent handelsvertegenwoordiger van een Duits bedrijf waarmee u geschil heeft? Meester De Cock verdedigt u op alle vlakken zoals opzeggingsvergoeding, schadevergoeding, kostenvergoeding, …
U kocht in Duitsland een duur springpaard dat evenwel behept is met tal van fysische gebreken, waardoor het niet mogelijk is dit in wedstrijd te brengen. Ook met deze materie kan Meester De Cock u verder helpen.
Links
Neem contact op