Op deze pagina kunt u alle wettelijke vermeldingen terugvinden in het kader van de dienstenwet. Indien u kennis wilt nemen van gegevens die hier niet vermeld staan, dan kunnen deze op eenvoudig verzoek kosteloos verstrekt worden in ons kantoor, of via het contactformulier.

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.
Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen dvocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Een cliënt die ontevreden is over de diensten van zijn advocaat, kan bij de ombudsdienst een klacht neerleggen.
Surf naar http://oca.ligeca.be/ voor mee info.

 

Adresgegevens

Advocatenkantoor Peter De Cock BVBA
Kapelsesteenweg 48
2930 Brasschaat (Antwerpen)
België

 

Contactgegevens

Tel.: +32 (0)3 646 92 25
Fax: +32 (0)3 646 45 33
E-mail: advocaat@peterdecock.be
U kunt contact opnemen via deze link 

 

BTW gegevens

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)
RPR: RPR Antwerpen – Afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE0446.015.007
Op kantoorkosten en erelonen is 21% BTW verschuldigd

Algemene voorwaarden

 Deze zijn te raadplegen via deze link

 

Privacyverklaring

 Deze is te raadplegen via deze link

 

Aansprakelijkheidsverzekering België eerste graad

Amlin Europe
Koning Albert II-laan 9
1210 Brussel
België

Aansprakelijkheidsverzekering België tweede graad

AG Insurance
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
België

 

Aansprakelijkheidsverzekeringen Duitsland

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Duitsland

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10
2051067 Köln
Duitsland

Toezichthoudende instanties België

Orde van Advocaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen
België

Orde van Vlaamse Balies
Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel
België

 

Toezichthoudende instanties Duitsland

Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Duitsland

Deutscher Anwaltverein (DAV) e.V.
Littenstraße 11D
10179 Berlin
Duitsland