About michelp

This author has not yet filled in any details.
So far michelp has created 34 blog entries.

Een schriftelijke ingebrekestelling door een advocaat stuit de verjaring

By | June 9th, 2013|Wetteksten, besluiten,...|

Op 01.07.2013 werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan [...]

Bewijs, bewijsmiddelen, begin van schriftelijk bewijs

By | April 13th, 2013|Wetteksten, besluiten,...|

een bankrekeninguittreksel dat melding maakt van een overschrijving, bewijst alleen dat er werkelijk een geldsom werd gestort.  Dergelijk stuk maakt [...]

Dwangsom

By | April 13th, 2013|Wetteksten, besluiten,...|

De rechter kan krachtens art. 1385ter GW een bedrag bepalen waarboven geen dwangsommen meer verbeuren. Dit betekent dat, eens dat [...]

Retentierecht van onbetaalde schuldeiser na faillissement

By | April 13th, 2013|Wetteksten, besluiten,...|

Een onbetaald schuldeiser die goederen van de schuldenaar in zijn bezit had voor het faillissement en hierop retentierecht uitoefent, verliest [...]

Kennisgeving van algemene voorwaarden via website is onvoldoende voor de toepasselijkheid ervan op de contractuele relatie

By | January 14th, 2013|Wetteksten, besluiten,...|

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in haar Arrest van 25.05.2011 (RW 2012-2013, blz. 783) beslist, dat uit de [...]

De nieuwe richtlijn betalingsachterstand handelstransacties en haar omzetting in het Belgische recht

By | January 4th, 2013|Wetteksten, besluiten,...|

Een nieuwe Europese richtlijn betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransactie moet tegen 16.03.2013 in het Belgische recht worden [...]

Overzicht van het procedureverloop voor een Duitse rechtbank met betrekking tot een burgerlijke of handelszaak

By | November 9th, 2012|Wetteksten, besluiten,...|

In Duitsland stelt de advocaat de dagvaarding op, dagvaarding die in tegenstelling tot in België eerder uitgebreid moet zijn. In [...]

Internationale koop- verkoop onderworpen aan het Verdrag van 11.04.1980 van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, kortweg het” Weens Koopverdrag” of “CISG” genoemd.

By | October 17th, 2012|Wetteksten, besluiten,...|

Bij internationale koop – verkoop van roerende goederen zijn, tenzij uitdrukkelijke door partijen contractueel uitgesloten, de bepalingen van het bovengeciteerde [...]

Verstrenging alcoholcontroles – onmiddellijke inning bij intoxicatie

By | June 1st, 2012|Wetteksten, besluiten,...|

14 MEI 2012. - Ministeriële omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid : « Rijden onder invloed van alcohol - BOB [...]

Facturen tussen handelaars

By | May 12th, 2012|Wetteksten, besluiten,...|

Een factuur is de geschreven bevestiging van het bestaan van een schuldvordering in geld die voortvloeit uit een contract van [...]

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en onze privacyverklaring Meer info

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door uw browser op uw computer opgeslagen worden. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan deze website de inhoud van het cookie terug sturen. Op deze manier kan een website gegevens opslaan die bij uw browser en uw bezoek horen.
Om meer te weten over het gebruik van cookies en hoe wij omgaan met uw privacy, lees onze privacyverklaring.

Sluiten