Advocatenkantoor Peter De Cock is gerechtigd om op te treden zowel in België als in Duitsland, en met correspondenten in Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Portugal, Zweden en de USA.

Peter De Cock beoogt met zijn dubbele hoedanigheid van advocaat in België enerzijds en Rechtsanwalt in Duitsland anderzijds, onder meer in samenwerking met Duitse confraters, zowel Belgische cliënten in Duitsland als ook Duitse cliënten in België bij te staan. Peter De Cock is gekend op de Ambassades van Duitsland te Brussel, en van België in Berlijn.