Duits Recht
Handelsrecht
Verkeersrecht
Meer

WIE WE ZIJN

Advocatenkantoor Peter De Cock is gelegen te Brasschaat (Antwerpen). Meester De Cock werkt samen met verschillende interne en externe medewerkers.

LEES MEER

WAT WE DOEN

Advocatenkantoor Peter De Cock is gespecialiseerd in diverse vakgebieden zoals handelsrecht, verkeersrecht, burgerlijk recht, publiek recht etc.

LEES MEER

WAAR WE WERKEN

Advocatenkantoor Peter De Cock is gemachtigd op te treden in België en Duitsland, en heeft daarnaast connecties met lokale advocaten in diverse landen.

LEES MEER

Laatste nieuws

205, 2017

In het kader van een rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst

mei 2nd, 2017|0 Comments

In het kader van een rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst heeft de verzekerde het absolute het recht vrij zijn advocaat te kiezen in om het even welke procedure, zij het een gerechtelijke administratieve arbitrage procedure of bemiddeling, dan wel [...]

2304, 2017

De Raad van State besliste dus tot vernietiging van de gunningsbeslissing

april 23rd, 2017|0 Comments

Openbare aanbesteding. Bij Arrest van de Raad van State van 27.12.2016 werd een gunningsbeslissing  van de overheid vernietigd. In haar beslissing stelde de Raad van State duidelijk, dat de overheid aan  haar zorgvuldigheidsverplichting tekort is [...]

703, 2017

Vereenvoudiging conservatoir bankbeslag over de Europese grenzen heen

maart 7th, 2017|0 Comments

Onderwerp Verordening (EU) Nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van [...]

507, 2016

Verkeersovertredingen door Belgen in Nederland – en vice versa – blijven vanaf 1 juni niet langer onbestraft

juli 5th, 2016|0 Comments

België en Nederland zullen vanaf 1 juni 2016 automatisch gegevens uitwisselen over verkeersovertreders. Zo zullen die niet langer onbestraft overtredingen kunnen begaan. De uitwisseling van gegevens verloopt via de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen [...]

HEEFT U EEN JURIDISCHE VRAAG? CONTACTEER ONS KANTOOR!

Contacteer ons