“Wie vanaf nu een verkeersboete in de bus krijgt, zal merken dat hij/zij ook extra administratiekosten moet betalen. Concreet gaat het om 8,84 € bij een onmiddellijke inning of minnelijke schikking en 25,32 € voor wie veroordeeld wordt door een politierechtbank.

De administratieve toeslag maakt deel uit van de Programmawet van 21 juni 2021, zegt de FOD Justitie. Die stelt dat de volledige samenleving niet langer kan en moet opdraaien voor de administratieve kosten voor de verwerking van boetes, maar wel de overtreder zelf.

Wie een overtreding maakt, zal voortaan dus ook opdraaien voor de extra kosten die er dan aan verbonden zijn. Onder meer het opsturen van de het proces-verbaal.

Op elke boetebrief zal op een transparante manier worden toegelicht dat het te betalen bedrag bestaat uit het boetebedrag zelf plus de administratieve toeslag voor het dossier.

De graad van de overtreding telt niet mee bij het bepalen van die administratieve kosten. Voor een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking komt er vanaf nu 8,84 € bij. Ongeacht of het om een lichte en zwaardere boete gaat. Of 25,32 € voor een dossier dat evolueert naar een bevel tot betalen, zegt FOD Financiën.

Concreet: wie wordt tegengehouden omdat hij/zij bijvoorbeeld geen autogordel draagt of niet-handvrij aan het bellen was, riskeert voortaan een boete van 116 €. Plus 8,84 €, wat het totaal op 124,84 € brengt. Wie zijn auto niet slotvast achterlaat of onnodig toetert, riskeert een boete van 58 € plus nog steeds extra 8,84 € administratiekosten.

Voor een bevel tot betalen of een veroordeling door de politierechtbank (bijvoorbeeld een zware snelheidsovertreding of dronken rijden) betaal je nu 25,32 € administratiekosten boven op de boete.

Nog dit: niemand ontsnapt aan de extra kosten. Zelfs niet wie bijvoorbeeld op de snelweg aan de kant wordt gezet door de verkeerspolitie en onmiddellijk zijn boete betaalt.

Vervalt de geldboete, wanneer het openbaar ministerie een betwisting op de feiten aanvaardt, dan vervalt ook de administratieve toeslag.

De overtreder zal de toeslag dan niet moeten betalen of krijgt die samen met het reeds betaalde bedrag teruggestort.”