Men beweert dat een factuur na één jaar verjaart en dat men ze na die termijn niet meer moet betalen.

Is dat wel zo?
De meeste facturen die men krijgt verjaren pas na tien jaar. Dat is bijvoorbeeld zo voor wat betreft de facturen van een aannemer die werken deed. Zakelijke vorderingen die men heeft (eigendomsrechten op een gebouw bijvoorbeeld) verjaren dan weer na dertig jaar.  Als u van iemand wil vorderen omdat die een onrechtmatige daad beging, verjaart de vordering in regel na vijf jaar.

Er zijn uitzonderingen op deze algemene regel.
Zo verjaren vorderingen van een verhuurder tot betaling van achterstallige huur na vijf jaar.  Hetzelfde geldt voor facturen van een advocaat. Vragen tot indexaanpassing van een verhuurder verjaren dan weer na een jaar, net als rekeningen van een gerechtsdeurwaarder.  Rekeningen van hotels en restaurants verjaren na zes maanden.  Verjaringstermijnen kunnen gestuit worden.  Door zo’n stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. De stuiting kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een dagvaarding of een  bevel tot betalen.

Ook een aangetekende brief van een advocaat of deurwaarder kan onder bepaalde voorwaarden de verjaring stuiten. Als men een verjaarde schuld toch betaalt, kan men het betaalde bedrag nadien niet meer terugvorderen.