Sinds 16.10.2017 gelden voor cashbetalingen een aantal nieuwe regels. Onder de oude regeling mocht een handelaar maximum 10% van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 €.(bij transacties lager dan 3.000 € inclusief BTW mocht het volledige bedrag wel cash ontvangen worden)

Deze regels worden nu gewijzigd.

Ongeacht de omvang van het verkoopbedrag mag steeds een bedrag van maximaal 3.000 € in cash ontvangen worden. Terwijl onder de oude regeling de beperking van betalingen in cash enkel bestond voor verkoop tussen handelaars, geldt de huidige beperking en versoepeling nu voor alle betalingen en schenkingen, behalve tussen consumenten onderling.

Dus ook van landbouwers, vrije beroepen en VZW’s.