Als houder van een Belgisch rijbewijs rijdt u met uw wagen in Duitsland. Bij een wegcontrole wordt u tegengehouden en er blijkt dat u onder invloed van alcohol of drugs aan het rijden bent. Uw rijbewijs wordt minstens voorlopig ingetrokken, uw voertuig aan de kant gezet en misschien in beslag genomen. Er volgt een strafprocedure die resulteert ofwel in een voorstel tot minnelijke schikking van het duitse parket, ofwel in een vonnis van de strafrechter.

In beide hypothesen krijgt u minstens een geldboete en wordt u een rijverbod opgelegd. (mogelijk wordt ook een gevangenisstraf uitgesproken)

U krijgt uw rijbewijs terug, u denkt dat u van de ellende verlost bent, niets is minder waar. Dit is slechts het strafrechtelijke gedeelte van het verhaal.

Nu volgt het administratieve. In de administraties van de Duitse Bundesländer, meer bepaald de Weltkreise, baseren zich op rechtspraak van het Europese Gerechtshof (zie bijlage) waarin wordt gesteld, dat elke lidstaat het recht heeft de voorwaarden op te leggen waaraan iemand moet voldoen om met een buitenlands rijbewijs in Duitsland te rijden. U zal derhalve ofwel worden aangesproken door de administratie van het desbetreffend Bundesland, dan wel zelf een aanvraag moeten indienen om terug met uw belgisch rijbewijs in Duitsland te mogen rijden.

Deze administratie is vrij, aan het rijden in Duitsland met een buitenlands rijbewijs voorwaarden te koppelen, die er voornamelijk in bestaan dat u voorafgaandelijk in Duitsland bij een erkende instelling medische en psychische proeven moet ondergaan. Deze zijn bijzonder streng. Pas na het slagen in deze proeven kan u een hernieuwd verzoek tot het mogen rijden in Duitsland met een Belgisch rijbewijs indienen. Zolang dit verzoek niet wordt ingewilligd, mag u met uw belgisch rijbewijs in Duitsland niet meer rijden. Doet u dit wel, hebt u opnieuw problemen op strafrechtelijk en administratief gebied, om niet te spreken van mogelijke acties qua verzekeringsdekking bij een verkeersongeval.

Zowel voor wat betreft het strafrechtelijk als het administratieve gedeelte van deze problematiek staan we graag ter beschikking.