De vermenigvuldigingsfactor voor alle geldboetes die door een rechter worden uitgesproken stijgt met ingang van 01.01.2017 van 6 naar 8.
Veroordeelt een rechter u tot een verkeersboete, dan kostte dit in het verleden standaard de door de rechter opgelegde geldboete vermenigvuldigd met 6.
Met ingang van 01.01.2017 wordt dit dus vermenigvuldigingsfactor 8.

Voorbeeld:

Wanneer de politierechter een veroordeling uitspreekt tot betaling van een geldboete van 10 €, kostte dit tot heden 60 €, vanaf volgend jaar 80 €.
Wanneer de feiten niet voor zinnige discussie vatbaar zijn, lijkt het dan toch aangewezen om onmiddellijke inningen of minnelijke schikkingen op tijd te betalen, zodat de zaak niet voor de rechter moet komen.